Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector3.Equality Operátor (Vector3, Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je každý pár prvky ve dvou zadané vektorů rovny.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool operator ==(
	Vector3 left,
	Vector3 right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector3

První vektor k porovnání.

right
Type: System.Numerics.Vector3

Druhý vektor k porovnání.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud left a right jsou stejné; jinak false.

Dva Vector3 objekty jsou rovny, pokud každý prvek v left je rovna odpovídající element v right.

Zpět na začátek
Zobrazit: