Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector3.Subtraction Operátor (Vector3, Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Odečte druhý vector od prvního.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector3 operator -(
	Vector3 left,
	Vector3 right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector3

Prvním vektoru.

right
Type: System.Numerics.Vector3

Druhý vektoru.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector3

Vektor, který je výsledkem odečtením right z left.

Subtraction Metoda definuje operace odčítání pro Vector3 objekty.

Zpět na začátek
Zobrazit: