Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metody Vector3

 

Publikováno: srpen 2016

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticAbs(Vector3)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou absolutní hodnoty jednotlivých prvků zadaného vektoru.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticAdd(Vector3, Vector3)

Přidá dva vektory společně.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticClamp(Vector3, Vector3, Vector3)

Omezuje vector mezi minimální a maximální hodnota.

System_CAPS_pubmethodCopyTo(Single[])

Zkopíruje prvky vektoru na určeném poli.

System_CAPS_pubmethodCopyTo(Single[], Int32)

Zkopíruje prvky vektoru na určené pole začínající na pozici zadaného indexu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCross(Vector3, Vector3)

Vypočítá smíšený produkt dvou vektorů.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticDistance(Vector3, Vector3)

Vypočítá Euclidean vzdálenost mezi dvěma danou body.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticDistanceSquared(Vector3, Vector3)

Vrátí hodnotu spolehlivosti Euclidean vzdálenost mezi dvěma zadané body.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticDivide(Vector3, Single)

Rozdělí zadané vector skalární zadanou hodnotou.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticDivide(Vector3, Vector3)

Vydělí prvnímu vektoru druhou.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticDot(Vector3, Vector3)

Vrátí součin tečka dva vektory.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda tato instance a zadaný objekt jsou stejné.(Přepisuje ValueType.Equals(Object).)

System_CAPS_pubmethodEquals(Vector3)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda tato instance a jiné vector jsou stejné.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.(Přepisuje ValueType.GetHashCode().)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Zděděno z Object.)

System_CAPS_pubmethodLength()

Vrátí délku tento objekt vektoru.

System_CAPS_pubmethodLengthSquared()

Vrátí délku vector spolehlivosti.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticLerp(Vector3, Vector3, Single)

Provede lineární interpolace mezi dvěma vektory podle dané vyvážení.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticMax(Vector3, Vector3)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou maximální každé dvojice prvků v dva zadané vektory.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticMin(Vector3, Vector3)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou minimální každé dvojice prvků v dva zadané vektory.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticMultiply(Single, Vector3)

Vynásobí skalární hodnotu zadanou vektoru.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticMultiply(Vector3, Single)

Vynásobí vektor zadaný skalární hodnota.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticMultiply(Vector3, Vector3)

Vynásobí dva vektory společně.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticNegate(Vector3)

Neguje zadané vektoru.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticNormalize(Vector3)

Vrátí Vektor s směru zadané vector, ale o délce jedné.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticReflect(Vector3, Vector3)

Vrátí reflexe vector vypnout prostor, který má zadaný normální.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSquareRoot(Vector3)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou druhou odmocninu jednotlivé prvky zadané vektoru.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSubtract(Vector3, Vector3)

Odečte druhý vector od prvního.

System_CAPS_pubmethodToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí výchozího formátování.(Přepisuje ValueType.ToString().)

System_CAPS_pubmethodToString(String)

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí určeného formátu řetězce formátu jednotlivých prvků.

System_CAPS_pubmethodToString(String, IFormatProvider)

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí určeného formátu řetězce pro formátování jednotlivých prvků a poskytovatele určeného formátu pro definování formátování specifické pro jazykovou verzi.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTransform(Vector3, Matrix4x4)

Transformuje vector podle zadané matice 4 x 4.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTransform(Vector3, Quaternion)

Transformuje vektor zadanou hodnotou Quaternion otočení.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTransformNormal(Vector3, Matrix4x4)

Transformuje vector normální podle daného matice 4 x 4.

Zpět na začátek
Zobrazit: