Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector3.GetHashCode ()

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí kód hash této instance.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public override int GetHashCode()

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Kód hash.

Zpět na začátek
Zobrazit: