Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector3.Multiply (Vector3, Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Vynásobí dva vektory společně.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector3 Multiply(
	Vector3 left,
	Vector3 right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector3

Prvním vektoru.

right
Type: System.Numerics.Vector3

Druhý vektoru.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector3

Vektor produktu.

Zpět na začátek
Zobrazit: