Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector3.DistanceSquared (Vector3, Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí hodnotu spolehlivosti Euclidean vzdálenost mezi dvěma zadané body.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static float DistanceSquared(
	Vector3 value1,
	Vector3 value2
)

Parametry

value1
Type: System.Numerics.Vector3

První bod.

value2
Type: System.Numerics.Vector3

Druhý bod.

Návratová hodnota

Type: System.Single

Vzdálenost spolehlivosti.

Zpět na začátek
Zobrazit: