Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector2.Subtraction Operátor (Vector2, Vector2)

 

Publikováno: červenec 2016

Odečte druhý vector od prvního.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 operator -(
	Vector2 left,
	Vector2 right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector2

Prvním vektoru.

right
Type: System.Numerics.Vector2

Druhý vektoru.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector2

Vektor, který je výsledkem odečtením right z left.

Subtraction Metoda definuje operace odčítání pro Vector2 objekty.

Zpět na začátek
Zobrazit: