Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector3.CopyTo (Single[], Int32)

 

Publikováno: červenec 2016

Zkopíruje prvky vektoru na určené pole začínající na pozici zadaného indexu.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public void CopyTo(
	float[] array,
	int index
)

Parametry

array
Type: System.Single[]

Cílové pole.

index
Type: System.Int32

Index, na které chcete kopírovat první prvek vektoru.

Exception Condition
ArgumentNullException

array je null.

ArgumentException

Počet prvků v aktuální instance je větší než v poli.

ArgumentOutOfRangeException

index je menší než nula.

- nebo -

index je větší než nebo rovna délce pole.

RankException

array je multidimenzionální.

array musí mít dostatečný počet elementů tak, aby vyhovoval prvků tří vektorů. Jinými slovy, elementy index, index + 1, a index + 2, již musí existovat v array.

Zpět na začátek
Zobrazit: