Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector3.Divide (Vector3, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Rozdělí zadané vector skalární zadanou hodnotou.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector3 Divide(
	Vector3 left,
	float divisor
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector3

Vektor.

divisor
Type: System.Single

Skalární hodnotu.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector3

Vektor, který je výsledkem rozdělení.

Zpět na začátek
Zobrazit: