Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector3.Equals (Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí hodnotu, která označuje, zda tato instance a jiné vector jsou stejné.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public bool Equals(
	Vector3 other
)

Parametry

other
Type: System.Numerics.Vector3

Ostatní vektoru.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud dva vektory rovnají. jinak false.

Dva vektory rovnají pokud jejich X, Y, a Z prvky jsou si rovny.

Zpět na začátek
Zobrazit: