Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor Vector3 (Single, Single, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří vektor, jehož prvky mají zadané hodnoty.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public Vector3(
	float x,
	float y,
	float z
)

Parametry

x
Type: System.Single

Hodnota, kterou chcete přiřadit k X pole.

y
Type: System.Single

Hodnota, kterou chcete přiřadit k Y pole.

z
Type: System.Single

Hodnota, kterou chcete přiřadit k Z pole.

Zpět na začátek
Zobrazit: