Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector3.CopyTo (Single[])

 

Publikováno: červenec 2016

Zkopíruje prvky vektoru na určeném poli.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public void CopyTo(
	float[] array
)

Parametry

array
Type: System.Single[]

Cílové pole.

Exception Condition
ArgumentNullException

array je null.

ArgumentException

Počet prvků v aktuální instance je větší než v poli.

RankException

array je multidimenzionální.

array musí mít alespoň tři prvky. Metoda zkopíruje prvky vektoru začínající na indexu 0.

Zpět na začátek
Zobrazit: