Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor Vector3 (Vector2, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří nový Vector3 objekt ze zadaného Vector2 objekt a zadanou hodnotou.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public Vector3(
	Vector2 value,
	float z
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Vector2

Vektor s dva prvky.

z
Type: System.Single

Další hodnota, kterou chcete přiřadit k Z pole.

Zpět na začátek
Zobrazit: