Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector2 Operátory

 

Publikováno: srpen 2016

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

NázevPopis
System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticAddition(Vector2, Vector2)

Přidá dva vektory společně.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticDivision(Vector2, Single)

Rozdělí zadané vector skalární zadanou hodnotou.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticDivision(Vector2, Vector2)

Vydělí prvnímu vektoru druhou.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticEquality(Vector2, Vector2)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je každý pár prvky ve dvou zadané vektorů rovny.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticInequality(Vector2, Vector2)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda dva zadané vektory nejsou shodné.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticMultiply(Single, Vector2)

Násobky skalárních hodnot pomocí zadané vektoru.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticMultiply(Vector2, Single)

Násobky zadané vector zadaný skalární hodnotou.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticMultiply(Vector2, Vector2)

Vynásobí dva vektory společně.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticSubtraction(Vector2, Vector2)

Odečte druhý vector od prvního.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticUnaryNegation(Vector2)

Neguje zadaný vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: