Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector2.Max (Vector2, Vector2)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí vektor, jehož prvky jsou maximální každé dvojice prvků v dva zadané vektory.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 Max(
	Vector2 value1,
	Vector2 value2
)

Parametry

value1
Type: System.Numerics.Vector2

Prvním vektoru.

value2
Type: System.Numerics.Vector2

Druhý vektoru.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector2

Vektor maximalizovaném okně.

Zpět na začátek
Zobrazit: