Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector2.Negate (Vector2)

 

Publikováno: červenec 2016

Neguje zadané vektoru.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 Negate(
	Vector2 value
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Vector2

Vektor, který má být vypočtena.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector2

Opačným vector.

Zpět na začátek
Zobrazit: