Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost Vector2.UnitY

 

Publikováno: červenec 2016

Získá vektoru (0,1).

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 UnitY { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Numerics.Vector2

Vektor (0,1).

Zpět na začátek
Zobrazit: