Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector2.Multiply (Vector2, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vynásobí vektor zadaný skalární hodnota.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 Multiply(
	Vector2 left,
	float right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector2

Vektor pro násobení.

right
Type: System.Single

Skalární hodnotu.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector2

Přizpůsobený vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: