Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector2.Lerp (Vector2, Vector2, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Provede lineární interpolace mezi dvěma vektory podle dané vyvážení.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector2 Lerp(
	Vector2 value1,
	Vector2 value2,
	float amount
)

Parametry

value1
Type: System.Numerics.Vector2

Prvním vektoru.

value2
Type: System.Numerics.Vector2

Druhý vektoru.

amount
Type: System.Single

Hodnotu mezi 0 a 1, která určuje váhu value2.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector2

Interpolované vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: