Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector.ConditionalSelect (Vector<Int32>, Vector<Single>, Vector<Single>)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří nový vektoru jednoduchou přesností s elementy vybrané mezi dva vektory zadaný zdrojový jednoduchou přesností podle je vektor integrální masky.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<float> ConditionalSelect(
	Vector<int> condition,
	Vector<float> left,
	Vector<float> right
)

Parametry

condition
Type: System.Numerics.Vector<Int32>

Integrální maska vektoru umožňuje výběr jednotky.

left
Type: System.Numerics.Vector<Single>

První vektoru zdroje.

right
Type: System.Numerics.Vector<Single>

Druhý vektoru zdroje.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector<Single>

Nové vektoru elementy vybrané podle masky.

Zpět na začátek
Zobrazit: