Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector<T>.BitwiseOr Operátor (Vector<T>, Vector<T>)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí nový vektor provedením bitové Or operaci na každém elementů v dva vektory.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> operator |(
	Vector<T> left,
	Vector<T> right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector<T>

Prvním vektoru.

right
Type: System.Numerics.Vector<T>

Druhý vektoru.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector<T>

Vektor, který je výsledkem bitové hodnotě Or elementů v left a right.

BitwiseOr Metoda definuje bitové hodnotě Or operace Vector<T> objekty.

Zpět na začátek
Zobrazit: