Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector.GreaterThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí hodnotu, která určuje, zda je větší než nebo rovna hodnotě odpovídající element v druhé vektoru libovolný element, v prvním vektoru.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool GreaterThanOrEqualAny<T>(
	Vector<T> left,
	Vector<T> right
)
where T : struct

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector<T>

První vektor k porovnání.

right
Type: System.Numerics.Vector<T>

Druhý vektor k porovnání.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud se libovolný element v left je větší než nebo rovna hodnotě odpovídající element v rightjinak hodnota false.

Parametry typu

T

Typ vektoru. T mohou být jakéhokoli primitivní číselného typu.

Zpět na začátek
Zobrazit: