Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector<T>.Equality Operátor (Vector<T>, Vector<T>)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí hodnotu, která určuje, zda každý pár elementů v dvě zadané vektory jsou stejné.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool operator ==(
	Vector<T> left,
	Vector<T> right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector<T>

První vektor k porovnání.

right
Type: System.Numerics.Vector<T>

Druhý vektor k porovnání.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud left a right jsou stejné; jinak false.

Dva vektory jsou stejné, pokud jsou stejného typu, mít stejný počet hodnot, a každé hodnoty v left rovná s odpovídající hodnotou v right.

Zpět na začátek
Zobrazit: