Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix3x2.CreateRotation (Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří otočení matice pomocí daného otočení v radiánech.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix3x2 CreateRotation(
	float radians
)

Parametry

radians
Type: System.Single

Množství otočení v radiánech.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix3x2

Otočení matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: