Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.CreateOrthographic (Single, Single, Single, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří matici pravoúhlé perspektivy z daného zobrazení dimenzí svazku.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateOrthographic(
	float width,
	float height,
	float zNearPlane,
	float zFarPlane
)

Parametry

width
Type: System.Single

Šířka zobrazení svazku.

height
Type: System.Single

Výška zobrazení svazku.

zNearPlane
Type: System.Single

Minimální Z-hodnota zobrazení svazku.

zFarPlane
Type: System.Single

Maximální Z-hodnota zobrazení svazku.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Matice pravoúhlé projekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: