Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.CreateFromAxisAngle (Vector3, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří přehled, který otáčí kolem libovolného vektoru.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateFromAxisAngle(
	Vector3 axis,
	float angle
)

Parametry

axis
Type: System.Numerics.Vector3

Otáčení kolem osy.

angle
Type: System.Single

Úhel otočení kolem axis, v radiánech.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Otočení matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: