Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor Matrix4x4 (Matrix3x2)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří Matrix4x4 objekt ze zadaného Matrix3x2 objektu.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public Matrix4x4(
	Matrix3x2 value
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Matrix3x2

Matice 3 x 2.

Tento konstruktor vytvoří matice 4 x 4 jehož M13, M14, M23, M24, M31, M32, M34, a M43 součásti jsou nula a jehož M33 a M44 součásti jsou jeden.

Zpět na začátek
Zobrazit: