Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Struktura Matrix3x2

 

Publikováno: červenec 2016

Představuje matice 3 x 2.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public struct Matrix3x2 : IEquatable<Matrix3x2>

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodMatrix3x2(Single, Single, Single, Single, Single, Single)

Vytvoří matice 3 x 2 ze zadané součásti.

NázevPopis
System_CAPS_pubpropertySystem_CAPS_staticIdentity

Získá multiplikativní matice identity.

System_CAPS_pubpropertyIsIdentity

Označuje, zda je aktuální matice matice identity.

System_CAPS_pubpropertyTranslation

Získá nebo nastaví součást pro překlad Tato matice.

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticAdd(Matrix3x2, Matrix3x2)

Přidá každý prvek v jedné matice s jeho odpovídající element v druhém matice.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateRotation(Single)

Vytvoří otočení matice pomocí daného otočení v radiánech.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateRotation(Single, Vector2)

Vytvoří otočení matice pomocí zadané otočení v radiánech a středový bod.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateScale(Single)

Vytvoří měřítka matice, který viditelně škáluje s dané měřítko.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateScale(Single, Single)

Vytvoří měřítka matice ze zadané součásti X a Y.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateScale(Single, Single, Vector2)

Vytvoří měřítka matice posunu podle daného středový bod.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateScale(Single, Vector2)

Vytvoří měřítka přehled, který viditelně škáluje s zadané měřítko s posun od zadané center.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateScale(Vector2)

Vytvoří měřítka matice od stupnice zadané vektoru.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateScale(Vector2, Vector2)

Vytvoří měřítka matice od stupnice zadané vector s posunem ze zadaného středový bod.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateSkew(Single, Single)

Vytvoří zkosení matice ze zadaného úhel v radiánech.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateSkew(Single, Single, Vector2)

Vytvoří zkosení matice ze zadaného úhel v radiánech a středový bod.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateTranslation(Single, Single)

Vytvoří překladu matice ze zadané součásti X a Y.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateTranslation(Vector2)

Vytvoří překladu matice ze zadané 2 dimenzionální vektoru.

System_CAPS_pubmethodEquals(Matrix3x2)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda jsou stejné tuto instanci a jiné matice 3 x 2.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda tato instance a zadaný objekt jsou stejné.(Přepisuje ValueType.Equals(Object).)

System_CAPS_pubmethodGetDeterminant()

Vypočítá určující pro tuto matici.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.(Přepisuje ValueType.GetHashCode().)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Zděděno z Object.)

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticInvert(Matrix3x2, Matrix3x2)

Invertuje zadané matice. Vrácená hodnota označuje, zda operace byla úspěšná.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticLerp(Matrix3x2, Matrix3x2, Single)

Provádí lineární interpolace z jednoho matice druhý matice na základě hodnoty, který určuje váhu druhý matice.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticMultiply(Matrix3x2, Matrix3x2)

Vrátí matice, že výsledek násobení dvou matic společně.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticMultiply(Matrix3x2, Single)

Vrátí matice, která je výsledkem škálování všechny prvky zadaného matice skalární faktorem.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticNegate(Matrix3x2)

Neguje zadané matice vynásobením jeho hodnoty -1.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticSubtract(Matrix3x2, Matrix3x2)

Odečte každý prvek v druhém matice z jeho odpovídající element v první matice.

System_CAPS_pubmethodToString()

Vrátí řetězec, který představuje tuto matici.(Přepisuje ValueType.ToString().)

NázevPopis
System_CAPS_pubfieldM11

První prvek v prvním řádku.

System_CAPS_pubfieldM12

Druhý prvek první řádek.

System_CAPS_pubfieldM21

První prvek druhý řádek.

System_CAPS_pubfieldM22

Druhý prvek druhý řádek.

System_CAPS_pubfieldM31

První prvek třetí řádek.

System_CAPS_pubfieldM32

Druhý prvek třetí řádek.

NázevPopis
System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticAddition(Matrix3x2, Matrix3x2)

Přidá každý prvek v jedné matice s jeho odpovídající element v druhém matice.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticEquality(Matrix3x2, Matrix3x2)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda zadaný matic jsou stejné.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticInequality(Matrix3x2, Matrix3x2)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda zadaný matice se neshodují.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticMultiply(Matrix3x2, Matrix3x2)

Vrátí matice, že výsledek násobení dvou matic společně.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticMultiply(Matrix3x2, Single)

Vrátí matice, která je výsledkem škálování všechny prvky zadaného matice skalární faktorem.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticSubtraction(Matrix3x2, Matrix3x2)

Odečte každý prvek v druhém matice z jeho odpovídající element v první matice.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticUnaryNegation(Matrix3x2)

Neguje zadané matice vynásobením jeho hodnoty -1.

Všechny veřejné statické členy ( Sdílené v jazyce Visual Basic) tohoto typu mají bezpečný přístup z více vláken. U členů instancí není bezpečný přístup z více vláken zaručen.

Zpět na začátek
Zobrazit: