Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.CreateConstrainedBillboard (Vector3, Vector3, Vector3, Vector3, Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří válcový billboardu, který otáčí okolo zadaný osy.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateConstrainedBillboard(
	Vector3 objectPosition,
	Vector3 cameraPosition,
	Vector3 rotateAxis,
	Vector3 cameraForwardVector,
	Vector3 objectForwardVector
)

Parametry

objectPosition
Type: System.Numerics.Vector3

Pozice objektu, který billboardu bude otáčet kolem.

cameraPosition
Type: System.Numerics.Vector3

Poloha kamery.

rotateAxis
Type: System.Numerics.Vector3

Otáčení billboardu kolem osy.

cameraForwardVector
Type: System.Numerics.Vector3

Dopředná vektor fotoaparát.

objectForwardVector
Type: System.Numerics.Vector3

Dopředná vektor objektu.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Billboardu matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: