Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor Matrix3x2 (Single, Single, Single, Single, Single, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří matice 3 x 2 ze zadané součásti.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public Matrix3x2(
	float m11,
	float m12,
	float m21,
	float m22,
	float m31,
	float m32
)

Parametry

m11
Type: System.Single

Hodnota přiřadit na první prvek v prvním řádku.

m12
Type: System.Single

Hodnota přiřadit druhý prvek v prvním řádku.

m21
Type: System.Single

Hodnota přiřadit na první prvek ve druhém řádku.

m22
Type: System.Single

Hodnota přiřadit druhý prvek ve druhém řádku.

m31
Type: System.Single

Hodnota přiřadit na první prvek ve třetím řádku.

m32
Type: System.Single

Hodnota přiřadit druhý prvek ve třetím řádku.

Zpět na začátek
Zobrazit: