Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Matrix3x2.UnaryNegation Operátor (Matrix3x2)

 

Publikováno: červenec 2016

Neguje zadané matice vynásobením jeho hodnoty -1.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix3x2 operator -(
	Matrix3x2 value
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Matrix3x2

Matice, která má být vypočtena.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix3x2

Opačným matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: