Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Postupy: Zobrazení certifikátů pomocí modulu snap-in konzoly MMC
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Postupy: Zobrazení certifikátů pomocí modulu snap-in konzoly MMC

.NET Framework 4.5

Běžný typ přihlašovacích údajů je certifikát X.509. Při vytváření zabezpečené služby nebo klientů, můžete určit certifikát použít jako pověření klienta nebo služby pomocí metody, jako SetCertificate metody. Metoda vyžaduje, aby různé parametry, například úložiště, kde je uložen certifikát a hodnota má být použita při vyhledávání pro certifikát. Následující postup ukazuje, jak zkoumat úložiště v počítači se najít odpovídající certifikát. Příklad hledání kryptografický otisk certifikátu, naleznete v tématu Postupy: Načtení kryptografického otisku certifikátu.

Chcete-li zobrazit certifikáty v modulu snap-in konzoly MMC

 1. Otevřete okno příkazového řádku.

 2. Typ v konzole mmc a stiskněte klávesu ENTER. Všimněte si, že chcete-li zobrazit certifikáty v úložišti místního počítače, musí být v roli správce.

 3. Na soubor nabídky, klikněte na tlačítko Přidat nebo odebrat modul snap-In.

 4. Klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V Přidat samostatný modul Snap-in dialogového okna, vyberte možnost certifikáty.

 6. Klikněte na tlačítko Přidat.

 7. V certifikáty, modul snap-in dialogového okna, vyberte možnost účet počítače a klikněte na tlačítko Další. V případě potřeby můžete vybrat Mé uživatelský účet nebo účtu služby. Pokud si nejste správce počítače, můžete spravovat certifikáty pouze pro uživatelský účet.

 8. V Vybrat počítač dialogového okna, klikněte na tlačítko Dokončit.

 9. V Přidat samostatný modul Snap-in dialogového okna, klikněte na tlačítko Zavřít.

 10. Na Přidat nebo odebrat modul Snap-in dialogového okna, klikněte na tlačítko OK.

 11. V kořenový adresář konzoly okna, klikněte na tlačítko certifikáty (místní) Chcete-li zobrazit certifikát jsou uloženy v počítači.

 12. Volitelné. Chcete-li zobrazit certifikáty pro svůj účet, opakováním kroků 3 až 6. V kroku 7, místo výběru účet počítače, klikněte na tlačítko Mé uživatelský účet a opakujte kroky 8 až 10.

 13. Volitelné. Na soubor nabídky, klikněte na tlačítko Uložit nebo Uložit jako. Uložte soubor konzoly pro pozdější použití.

Můžete také zobrazit, exportovat, importovat a odstranit certifikáty v aplikaci Internet Explorer.

Chcete-li zobrazit certifikáty s aplikací Internet Explorer

 1. V aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko Nástroje, klikněte na tlačítko Možnosti Internetu Chcete-li zobrazit Možnosti Internetu dialogového okna.

 2. Klikněte na tlačítko obsahu karty.

 3. V části certifikáty, klikněte na tlačítko certifikáty.

 4. Chcete-li zobrazit podrobnosti o všech certifikátů, vyberte certifikát a klikněte na tlačítko zobrazení.

Zobrazit:
© 2015 Microsoft