Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
MSDN Library
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

AutoConvertTo

Specifies the automatic conversion of a given class of objects to a new class of objects.

Registry Entry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID
   {CLSID}
      AutoConvertTo = value

Remarks

This is a REG_SZ value that specifies the class identifier of the object to which the given object or class of objects should be converted.

This key is typically used to automatically convert files created by an older version of an application to a newer version of the application.

Related topics

OleDoAutoConvert
OleGetAutoConvert
OleSetAutoConvert

 

 

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft