EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

InprocHandler32

Specifies whether an application uses a custom handler.

Registry Entry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID
   {CLSID}
      InprocHandler32 = handler.dll

Remarks

This is a REG_SZ value that specifies the custom handler used by the application. If a custom handler is not used, the entry should be set to Ole32.dll.

If a container is searching the registry for a custom handler, the 16-bit version has priority with a 16-bit container and the 32-bit version has priority with a 32-bit container.

Related topics

InprocHandler

 

 

Zobrazit: