Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

Verb

Specifies the verbs to be registered for an application.

Registry Entry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID
   {CLSID}
      Verb
         1 = verb1
         2 = verb2
         3 = ...

Remarks

Each verb is a REG_SZ value of the form "name, menu_flag, verb_flag". Verbs must be numbered consecutively.

The name describes how the verb is appended by an AppendMenu function call. For example, "&Play".

The menu_flag value indicates how the verb should appear in the menu. All flags supported by AppendMenu are supported, except for MF_BITMAP, MF_OWNERDRAW, and MF_POPUP.

The verb_flag value describes attributes of the verbs. Use one of the values from OLEVERBATTRIB, or 0.

For more information, see OLEVERB, IOleObject::DoVerb, and IOleObject::EnumVerbs.

Related topics

AppendMenu
OLEVERB
OLEVERBATTRIB

 

 

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft