EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

AppID

Identifies the AppID GUID that corresponds to the named executable.

Registry Entry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID
   <Executable_name>
      AppID = {AppID_GUID}

Remarks

This is a REG_SZ value.

Related topics

AppID Key

 

 

Zobrazit: