EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

Version

Specifies the version number of the control.

Registry Entry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID
   {CLSID}
      Version = value

Remarks

This is a REG_SZ value.

The version number should match the version of the type library associated with the control.

 

 

Zobrazit: