EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

AutoTreatAs

Automatically sets the CLSID for the TreatAs key to the specified value.

Registry Entry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID
   {CLSID}
      AutoTreatAs = value

Remarks

This is a REG_SZ value that specifies the class identifier.

Related topics

CoTreatAsClass

 

 

Zobrazit: