Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
MSDN Library
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

Interface

An optional entry that specifies all interface IDs (IIDs) supported by the associated class.

Registry Entry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID
   {CLSID}
      Interface
         {IID1} = name1
         {IID2} = name2
         ...

Remarks

If an interface name is not present in this list, the interface can never be supported by an instance of this class.

Related topics

Interface Key

 

 

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft