Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda BitmapSource.CopyPixels (Int32Rect, IntPtr, Int32, Int32)

.NET Framework (current version)
 

Zkopíruje data pixel rastrového obrázku v rámci určeného obdélníku

Obor názvů:   System.Windows.Media.Imaging
Sestavení:  PresentationCore (v PresentationCore.dll)

[SecurityCriticalAttribute]
[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.InheritanceDemand, 
	Flags = SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode)]
[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, Flags = SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode)]
public virtual void CopyPixels(
	Int32Rect sourceRect,
	IntPtr buffer,
	int bufferSize,
	int stride
)

Parametry

sourceRect
Type: System.Windows.Int32Rect

Kopírování zdrojového obdélníku. Empty Hodnota určuje celý rastrového obrázku.

buffer
Type: System.IntPtr

Ukazatel do vyrovnávací paměti.

bufferSize
Type: System.Int32

Velikost vyrovnávací paměti.

stride
Type: System.Int32

Stride rastrového obrázku.

Prázdná sourceRect hodnotu (zadaný jako všechny nuly) zkopíruje celou rastrového obrázku.

.NET Framework
K dispozici od 3.0
Zpět na začátek
Zobrazit: