Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor ReservationNotFoundException (String)

.NET Framework (current version)
 
System_CAPS_notePoznámka

The .NET API Reference documentation has a new home. Visit the .NET API Browser on docs.microsoft.com to see the new experience.

Inicializuje novou instanci ReservationNotFoundException Třída se zadanou chybovou zprávou.

Obor názvů:   System.IO.Log
Sestavení:  System.IO.Log (v System.IO.Log.dll)

public ReservationNotFoundException(
	string message
)

Parametry

message
Type: System.String

Zpráva popisující chybu.

.NET Framework
K dispozici od 3.0
Zpět na začátek
Zobrazit: