Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

keyup | onkeyup event

Fires when the user releases a key.

HTML 4.01 Specification, Section 18.2.3

 

Syntax

HTML Attribute <element onkeyup = "handler(event)">
Event Property object.onkeyup = handler;
attachEvent Method object.attachEvent("onkeyup", handler)
addEventListener Method object.addEventListener("keyup", handler, useCapture)

 

Event information

SynchronousNo
BubblesYes
CancelableNo

 

Event handler parameters

pEvtObj [in]

Type: IHTMLEventObj

Standards information

Remarks

As of Microsoft Internet Explorer 5, the event also fires for the following keys:

 • Editing: BACKSPACE
 • Navigation: PAGE UP, PAGE DOWN
 • System: SHIFT+TAB

As of Microsoft Internet Explorer 4.0, the onkeyup event fires for the following keys:

 • Editing: DELETE, INSERT
 • Function: F1 - F12
 • Letters: A - Z (uppercase and lowercase)
 • Navigation: HOME, END, LEFT ARROW, RIGHT ARROW, UP ARROW, DOWN ARROW
 • Numerals: 0 - 9
 • Symbols: ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = < [ ] { } , . / ? \ | ' ` " ~
 • System: ESC, SPACEBAR, SHIFT, TAB

Returns a number specifying the keyCode of the key that was released.

To invoke this event, do one of the following:

 • Release any keyboard key.

See also

a
abbr
acronym
address
applet
area
audio
b
bdo
big
blockQuote
body
button
canvas
caption
center
cite
code
custom
dd
del
dfn
dir
div
dl
document
dt
em
fieldSet
font
form
hn
hr
i
img
input type=button
input type=checkbox
input type=email
input type=file
input type=image
input type=number
input type=password
input type=radio
input type=range
input type=reset
input type=search
input type=submit
input type=tel
input type=text
input type=url
kbd
label
legend
li
listing
map
marquee
menu
nextID
noBR
object
ol
p
plainText
pre
q
rt
ruby
s
samp
select
small
source
span
strike
strong
sub
sup
table
tBody
td
textArea
tFoot
th
tHead
tr
tt
u
ul
var
video
window
xmp
Reference
onkeydown
onkeypress

 

 

Zobrazit:
© 2015 Microsoft