Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
MSDN Library
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

datasetcomplete | ondatasetcomplete event

Fires to indicate that all data is available from the data source object.

Syntax

HTML Attribute <element ondatasetcomplete = "handler(event)">
Event Property object.ondatasetcomplete = handler;
attachEvent Method object.attachEvent("ondatasetcomplete", handler)
addEventListener Method object.addEventListener("datasetcomplete", handler, useCapture)

 

Event information

SynchronousNo
BubblesYes
CancelableNo

 

Event handler parameters

pEvtObj [in]

Type: IHTMLEventObj

Standards information

There are no standards that apply here.

Remarks

This event originates from data source objects.

Sets the reason property of the event object to indicate the reason for completion.

To invoke this event, do one of the following:

  • Allow data set change to complete.

The pEvtObj parameter is required for the following interfaces:

See also

a
abbr
acronym
address
applet
area
b
base
baseFont
bdo
bgSound
big
blockQuote
body
br
button
caption
center
cite
code
col
colGroup
comment
custom
dd
del
dfn
dir
div
dl
document
dt
em
embed
fieldSet
font
form
frame
frameSet
head
hn
hr
html
i
iframe
img
input type=button
input type=checkbox
input type=email
input type=file
input type=hidden
input type=image
input type=number
input type=password
input type=radio
input type=range
input type=reset
input type=search
input type=submit
input type=tel
input type=text
input type=url
ins
isIndex
kbd
label
legend
li
link
listing
map
marquee
menu
nextID
noBR
noFrames
noScript
object
ol
option
p
plainText
pre
q
rt
ruby
s
samp
script
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tBody
td
textArea
tFoot
th
tHead
title
tr
tt
u
ul
var
wbr
xml
xmp
Reference
ondataavailable
Conceptual
Introduction to Data Binding

 

 

Zobrazit:
© 2015 Microsoft