Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

uniqueID property

Retrieves an autogenerated, unique identifier for the object.

Syntax

JavaScript

p = object.uniqueID

 

Property values

Type: String

String that specifies the unique identifier.

Remarks

When you apply this property to the document object, the client automatically generates a new ID that you can assign to an element's id property.

A new ID is generated and assigned to the element the first time the property is retrieved. Every subsequent access to the property on the same element returns the same ID.

Note  The unique ID generated is not guaranteed to be the same every time the document is loaded.

See also

a
abbr
acronym
address
applet
area
b
base
baseFont
bgSound
big
blockQuote
body
br
button
caption
center
cite
code
col
colGroup
comment
dd
del
dfn
dir
div
dl
document
dt
em
embed
fieldSet
font
form
frame
frameSet
head
hn
hr
html
i
iframe
img
input type=button
input type=checkbox
input type=email
input type=file
input type=hidden
input type=image
input type=number
input type=password
input type=radio
input type=range
input type=reset
input type=search
input type=submit
input type=tel
input type=text
input type=url
ins
kbd
label
legend
li
link
listing
map
marquee
menu
noBR
object
ol
option
p
plainText
pre
q
s
samp
script
select
small
span
strike
strong
sub
sup
table
tBody
td
textArea
tFoot
th
tHead
title
tr
tt
u
ul
var
xmp
Conceptual
Introduction to DHTML Behaviors
Using HTML Components to Implement DHTML Behaviors in Script

 

 

Zobrazit:
© 2015 Microsoft