/ERRORREPORT (sestava s interními chybami linkeru)
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

/ERRORREPORT (sestava s interními chybami linkeru)

 
/errorReport:[ none | prompt | queue | send ]

Umožňuje zadat informace o chybě (ICE) interní kompilátor přímo společnosti Microsoft.

Možnost /errorReport:send pokouší automaticky odeslat informace o chybě společnosti Microsoft, ale úspěch závisí na nastavení registru. Další informace o tom, jak nastavit odpovídající hodnoty v registru naleznete v tématu jak zapnout automatické hlášení chyb v aplikaci Visual Studio 2008 příkazového řádku nástroje na webu MSDN.

Chcete-li nastavit tuto možnost kompilátoru ve vývojovém prostředí Visual Studio

  1. Otevřete dialogové okno projektu Stránky vlastností. Další informace naleznete v tématu Postupy: Otevření stránek vlastností projektu.

  2. Klepněte Vlastnosti konfigurace složky.

  3. Klepněte Propojovací program složky.

  4. Klikněte na stránku vlastností Pokročilé.

  5. Změnit Chybách vlastnost.

Chcete-li tuto možnost kompilátoru nastavit v programu

Zobrazit:
© 2016 Microsoft