inp, inpw

 

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 najdete tady.

Tyto funkce POSIX jsou zastaralé. Použít vyhovující ISO C++ _inp, _inpw, _inpd místo.

System_CAPS_ICON_important.jpg Důležité

Tyto funkce jsou zastaralé. Počínaje v sadě Visual Studio 2015, nejsou k dispozici v CRT.

System_CAPS_ICON_important.jpg Důležité

Toto rozhraní API nelze použít v aplikacích, které jsou spuštěny v prostředí Windows Runtime. Další informace naleznete v tématu funkce CRT není podporován s /ZW.

Zobrazit: