cscanf

 

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 najdete tady.

Tato funkce POSIX je zastaralý. Použít vyhovující ISO C++ _cscanf – místo.

System_CAPS_ICON_important.jpg Důležité

Toto rozhraní API nelze použít v aplikacích, které jsou spuštěny v prostředí Windows Runtime. Další informace naleznete v tématu funkce CRT není podporován s /ZW.

Zobrazit: