Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Postupy: stažení souborů s FTP

.NET Framework (current version)
 

Tento příklad ukazuje, jak stáhnout soubor ze serveru FTP.

Příklad

using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;

namespace Examples.System.Net
{
  public class WebRequestGetExample
  {
    public static void Main ()
    {
      // Get the object used to communicate with the server.
      FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create("ftp://www.contoso.com/test.htm");
      request.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile;

      // This example assumes the FTP site uses anonymous logon.
      request.Credentials = new NetworkCredential ("anonymous","janeDoe@contoso.com");

      FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)request.GetResponse();

      Stream responseStream = response.GetResponseStream();
      StreamReader reader = new StreamReader(responseStream);
      Console.WriteLine(reader.ReadToEnd());

      Console.WriteLine("Download Complete, status {0}", response.StatusDescription);

      reader.Close();
      response.Close(); 
    }
  }
}

Kompiluje se kód

Tento příklad vyžaduje:

 • Odkazuje na System.Net oboru názvů.

Robustní programování

Zabezpečení rozhraní .NET framework

Zobrazit: