Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

sp_changesubscriber (Transact-SQL)

Změní možnosti odběratel.Libovolný úkol distribuce pro předplatitele do této Vydavatel je aktualizován.Zapíše tuto uložená procedura MSsubscriber_info tabulka v databázi distribuce.Tento uložený postup proveden u Vydavatel na publikační databáze.

Topic link icon Pravidla syntaxe jazyka Transact-SQLsp_changesubscriber [ @subscriber= ] 'subscriber'
  [ , [ @type= ] type ]
  [ , [ @login= ] 'login' ]
  [ , [ @password= ] 'password' ]
  [ , [ @commit_batch_size= ] commit_batch_size ]
  [ , [ @status_batch_size= ] status_batch_size ]
  [ , [ @flush_frequency= ] flush_frequency ]
  [ , [ @frequency_type= ] frequency_type ]
  [ , [ @frequency_interval= ] frequency_interval ]
  [ , [ @frequency_relative_interval= ] frequency_relative_interval ]
  [ , [ @frequency_recurrence_factor= ] frequency_recurrence_factor ]
  [ , [ @frequency_subday= ] frequency_subday ]
  [ , [ @frequency_subday_interval= ] frequency_subday_interval ]
  [ , [ @active_start_time_of_day= ] active_start_time_of_day ]
  [ , [ @active_end_time_of_day= ] active_end_time_of_day ]
  [ , [ @active_start_date= ] active_start_date ]
  [ , [ @active_end_date= ] active_end_date ]
  [ , [ @description= ] 'description' ]
  [ , [ @security_mode= ] security_mode ]
  [ , [ @publisher = ] 'publisher' ]

[ @subscriber=] 'subscriber'

Is the name of the Subscriber on which to change the options. subscriber is sysname, with no default.

[ @type=] type

Is the Subscriber type. type is tinyint, with a default of NULL. 0 indicates a Microsoft SQL Server Subscriber. 1 Určuje než-SQL Server nebo jiná data ODBC zdroj serveru odběratel.

[ @login=] 'login'

Is the SQL Server Authentication login ID. login is sysname, with a default of NULL.

[ @password=] 'password'

Is the SQL Server Authentication password. password is sysname, with a default of %. % označuje žádnou změnu vlastnost heslo.

[ @commit_batch_size=] commit_batch_size

Podporován z důvodu zpětné kompatibility pouze.

[ @status_batch_size=] status_batch_size

Podporován z důvodu zpětné kompatibility pouze.

[ @flush_frequency=] flush_frequency

Podporován z důvodu zpětné kompatibility pouze.

[ @frequency_type=] frequency_type

Is the frequency with which to schedule the distribution task. frequency_type is int, and can be one of these values.

Hodnota

Opis

1

Jednou

2

Na požádání

4

Denně

8

Týdně,

16

Měsíčně,

32

Měsíční relativní

64

Automatické spuštění

128

Opakované

[ @frequency_interval=] frequency_interval

Is the interval for frequency_type. frequency_interval is int, with a default of NULL.

[ @frequency_relative_interval=] frequency_relative_interval

Je datum rozdělení úkolu.This parameter is used when frequency_type is set to 32 (monthly relative). frequency_relative_interval is int, and can be one of these values.

Hodnota

Opis

1

First

2

Druhá

4

Třetí

8

Čtvrtá

16

Last

[ @frequency_recurrence_factor=] frequency_recurrence_factor

Is how often the distribution task should recur during the defined frequency_type. frequency_recurrence_factor is int, with a default of NULL.

[ @frequency_subday=] frequency_subday

Is how often to reschedule during the defined period. frequency_subday is int, and can be one of these values.

Hodnota

Opis

1

Jednou

2

Druhá

4

Minuta

8

Hodinu

[ @frequency_subday_interval=] frequency_subday_interval

Is the interval for frequence_subday. frequency_subday_interval is int, with a default of NULL.

[ @active_start_time_of_day=] active_start_time_of_day

Is the time of day when the distribution task is first scheduled, formatted as HHMMSS. active_start_time_of_day is int, with a default of NULL.

[ @active_end_time_of_day=] active_end_time_of_day

Is the time of day when the distribution task stops being scheduled, formatted as HHMMSS. active_end_time_of_dayis int, with a default of NULL.

[ @active_start_date=] active_start_date

Is the date when the distribution task is first scheduled, formatted as YYYYMMDD. active_start_date is int, with a default of NULL.

[ @active_end_date=] active_end_date

Is the date when the distribution task stops being scheduled, formatted as YYYYMMDD. active_end_dateis int, with a default of NULL.

[ @description=] 'description'

Is an optional text description. description is nvarchar(255), with a default of NULL.

[ @security_mode=] security_mode

Is the implemented security mode. security_mode is int, and can be one of these values.

Hodnota

Opis

0

SQL Server ověřování,

1

Ověřování systému Windows

[ Vydavatel @ = ] "publisher'

Specifies a non-SQL Server Publisher. publisher is sysname, with a default of NULL.

NoteNote:

aplikace Publisher není vhodné používat při změně vlastností článek na SQL Server Vydavatel.

0 (úspěch) nebo 1 (chyba)

sp_changesubscriber je používán všechny typy replikace.

Pouze členové sysadmin pevná pevná role serveru je možné provést sp_changesubscriber.

Zobrazit: