Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

sp_MSchange_snapshot_agent_properties (Transact-SQL)

Changes the properties of a Snapshot Agent job that runs at a Microsoft SQL Server 2005 or later version Distributor.This stored procedure is used to change properties when the Publisher runs on an instance of Microsoft SQL Server 2000.Tato uložená procedura je proveden na distributor distribuční databáze.

Topic link icon Pravidla syntaxe jazyka Transact-SQL


sp_MSchange_snapshot_agent_properties [ @publisher = ] 'publisher'
    , [ @publisher_db = ] 'publisher_db'
    , [ @publication = ] 'publication' 
    , [ @frequency_type= ] frequency_type
    , [ @frequency_interval= ] frequency_interval
    , [ @frequency_subday= ] frequency_subday
    , [ @frequency_subday_interval= ] frequency_subday_interval
    , [ @frequency_relative_interval= ] frequency_relative_interval
    , [ @frequency_recurrence_factor= ] frequency_recurrence_factor
    , [ @active_start_date= ] active_start_date
    , [ @active_end_date= ] active_end_date
    , [ @active_start_time_of_day= ] active_start_time_of_day
    , [ @active_end_time_of_day= ] active_end_time_of_day
    , [ @snapshot_job_name = ] 'snapshot_agent_name'
    , [ @publisher_security_mode = ] publisher_security_mode
    , [ @publisher_login = ] 'publisher_login'
    , [ @publisher_password = ] 'publisher_password' 
    , [ @job_login = ] 'job_login'
    , [ @job_password = ] 'job_password'
    , [ @publisher_type = ] 'publisher_type'

[ Vydavatel @ = ] "publisher'

Is the name of the Publisher. publisher is sysname, with no default.

[ @publisher_db= ] 'publisher_db'

Is the name of the publication database. publisher_db is sysname, with no default.

[ @publication = ] 'publication'

Is the name of the publication. publication is sysname, with no default.

[ @frequency_type = ] frequency_type

Is the frequency with which the Snapshot Agent is executed. frequency_type is int, and can be one of these values.

Hodnota

Popis

1

Jednou

2

Na požádání

4

Denně

8

Týdně,

10

Měsíčně,

20

Měsíční relativní interval frekvence

40

Při vytváření SQL Server Spuštění agenta

[ @frequency_interval = ] frequency_interval

Is the value to apply to the frequency set by frequency_type. frequency_interval is int, with no default.

[ @frequency_subday = ] frequency_subday

Is the units for freq_subday_interval. frequency_subday is int, and can be one of these values.

Hodnota

Popis

1

Jednou

2

Druhá

4

Minuta

8

Hodinu

[ @frequency_subday_interval=] frequency_subday_interval

Is the interval for frequency_subday. frequency_subday_interval is int, with no default.

[ @frequency_relative_interval = ] frequency_relative_interval

Is the date the Snapshot Agent runs. frequency_relative_interval is int, with no default.

[ @frequency_recurrence_factor = ] frequency_recurrence_factor

Is the recurrence factor used by frequency_type. frequency_recurrence_factor is int, with no default.

[ @active_start_date = ] active_start_date

Is the date when the Snapshot Agent is first scheduled, formatted as YYYYMMDD. active_start_date is int, with no default.

[ @active_end_date = ] active_end_date

Is the date when the Snapshot Agent stops being scheduled, formatted as YYYYMMDD. active_end_date is int, with no default.

[ @active_start_time_of_day=] active_start_time_of_day

Is the time of day when the Snapshot Agent is first scheduled, formatted as HHMMSS. active_start_time_of_day is int, with no default.

[ @active_end_time_of_day=] active_end_time_of_day

Is the time of day when the Snapshot Agent stops being scheduled, formatted as HHMMSS. active_end_time_of_day is int, with no default.

[ @snapshot_job_name = ] 'snapshot_agent_name'

Is the name of an existing Snapshot Agent job name if an existing job is being used. snapshot_agent_name is nvarchar(100), with no default.

[ @ publisher_security_mode= ] publisher_security_mode

Is the security mode used by the agent when connecting to the Publisher. publisher_security_mode is int, with no default. 0 Určuje SQL Server Ověřování, a 1 Určuje ověřování systému Windows.Hodnota 0 musí být určeno pro ne-SQL Server Vydavatelů. When possible, use Windows Authentication.

[ @ publisher_login= ] "publisher_login'

Is the login used when connecting to the Publisher. publisher_login is sysname, with no default. publisher_login must be specified when publisher_security_mode is 0.Pokud publisher_login je NULL a Vydavatel_security_mode is 1a potom na účet systému Windows, zadaný v job_login bude použit při připojování k Vydavatel.

[ @ publisher_password= ] "publisher_password'

Is the password used when connecting to the Publisher. publisher_password is nvarchar(524), with no default.

Security noteSecurity Note:

Neukládejte soubory skriptů ověřovací informace.Zlepšení zabezpečení doporučujeme, zadání přihlašovacího jména a hesla v době běhu.

[ @ job_login= ] "job_login'

Is the login for the Windows account under which the agent runs. job_login is nvarchar(257), with no default.Tento účet systému Windows se vždy používá pro připojení agenta distributor.Tento parametr je nutné zadat vytváříte novou úloha agenta snímek. Nemůže být změněn pro než-SQL Server Vydavatel.

[ @ job_password= ] "job_password'

Is the password for the Windows account under which the agent runs. job_password is sysname, with no default.Tento parametr je nutné zadat vytváříte novou úloha agenta snímek.

Security noteSecurity Note:

Neukládejte soubory skriptů ověřovací informace.Zlepšení zabezpečení doporučujeme, zadání přihlašovacího jména a hesla v době běhu.

[ @ publisher_type= ] "publisher_type'

Specifies the Publisher type when the Publisher is not running in an instance of SQL Server. publisher_type is sysname, and can be one of the following values.

Hodnota

Popis

MSSQLSERVER

Určuje, SQL Server Vydavatel.

ORACLE

Určuje standardní Vydavatel Oracle.

ORACLE BRÁNY

Určuje Vydavatel Gateway Oracle.

Další informace o rozdílech mezi aplikací Vydavatel Oracle a Vydavatel Gateway Oracle naleznete v tématu Přehled publikování Oracle.

0 (úspěch) nebo 1 (chyba)

sp_MSchange_snímek_agent_properties je používán snímek replikace, transakční replikace a slučovací replikace.

Musíte zadat všechny parametry při spuštění sp_MSchange_snapshot_agent_properties.provést sp_helppublication_snapshot vrátit aktuální vlastnosti úloha agenta snímek.

Pokud Vydavatel spuštěn v instance SQL Server 2005 nebo novější, můžete pomocí sp_changepublication_snapshot ke změně vlastností úloha agenta snímek.

Pouze členové sysadmin pevná pevná role serveru na distributor, možné provést sp_MSchange_snapshot_agent_properties.

Zobrazit: